Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

Let’s do your business

Dlaczego my

Zobowiązaniem Kancelarii wobec Klientów j est zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Zatrudniamy najlepszych i najzdolniejszych pracowników, a nasi prawnicy pracują zespołowo, aby dostarczyć najbardziej efektywny i efektowny produkt dla naszych klientów, z którymi pragniemy obsługiwać wszystkie sprawy jako Partnerzy, a nie tylko dostawcy usług.

Robert Mikulski

Partner Zarządzający

„Spójność uniwersalnych wartości i odpowiedzialnego działania to silna motywacja w naszej codziennej pracy z Klientami. Tworzymy środowisko, w którym innowacyjność i doświadczenie, pozwala nam realizować najbardziej wymagające zadania. To spojrzenie kompleksowo na Klienta pozwala nam dostrzec w nim człowieka stojącego na progu rewolucji cyfrowej i bardziej niż kiedykolwiek wymaga to, także od nas prawników, otwartości na uczenie, umiejętności krytycznego myślenia, wytrwałości, przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za drugiego człowieka. „Human touch” to nasza dewiza.”

Nasze specjalizacje


Zamówienia publiczne & PPP

Infrastruktura & środowisko

Nieruchomości & budownictwo

Transport Drogowy

Inwestycje kapitałowe

Papiery wartościowe i rynek publiczny

Zatrudnienie i ubezpieczenia społeczne

Korporacje i Spółki

Fuzje i przejęcia (M&A)

Własność intelektualna

Nowe Technologie & IT

Podatki i Restrukturyzacje

Jesteśmy do Państwa usług

Biznesowe doświadczenie naszych prawników pozwoli nam rozwiązać każdy Twój problem.