Let’s do your business

Dlaczego my

Zobowiązaniem Kancelarii wobec Klientów j est zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Zatrudniamy najlepszych i najzdolniejszych pracowników, a nasi prawnicy pracują zespołowo, aby dostarczyć najbardziej efektywny i efektowny produkt dla naszych klientów, z którymi pragniemy obsługiwać wszystkie sprawy jako Partnerzy, a nie tylko dostawcy usług.

Robert Mikulski

Partner Zarządzający

„Spójność uniwersalnych wartości i odpowiedzialnego działania to silna motywacja w naszej codziennej pracy z Klientami. Tworzymy środowisko, w którym innowacyjność i doświadczenie, pozwala nam realizować najbardziej wymagające zadania. To spojrzenie kompleksowo na Klienta pozwala nam dostrzec w nim człowieka stojącego na progu rewolucji cyfrowej i bardziej niż kiedykolwiek wymaga to od nas otwartości na uczenie, umiejętności krytycznego myślenia, wytrwałości, przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za drugiego człowieka. Human touch to nasza dewiza.”

Nasze specjalizacje


Zamówienia publiczne & PPP
Infrastruktura & środowisko
Nieruchomości & budownictwo
Transport Drogowy
Inwestycje kapitałowe
Papiery wartościowe i rynek publiczny
Zatrudnienie i ubezpieczenia społeczne
Korporacje i Spółki
Fuzje i przejęcia (M&A)
Własność intelektualna
Nowe Technologie & IT
Podatki i Restrukturyzacje

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Podaj swoje imię i nazwisko:

Podaj swój email:

Napisz w czym możemy Ci pomóc: