Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

MATEUSZ CIEŚLAK, prawnik

Mateusz Cieślak jest absolwentem prawa oraz finansów i rachunkowości, a także słuchaczem prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego (2015). Asystent Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Sp. p.
Posługuje się językiem angielskim.