Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

ROBERT MIKULSKI, radca prawny

Robert ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych oraz aplikację sędziowską. Radca prawny od 1999 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Zarządzał 15 lat Kancelarią Stopczyk & Mikulski spółka komandytowa. Kontynuuje praktykę zawodową w Kancelarii Mikulski & Partnerzy spółka partnerska gdzie pełni funkcję Partnera Zarządzającego Kancelarii.

Koordynuje i nadzoruje doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii w ramach Pionu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Infrastruktury i Nieruchomości. W zakresie zamówień publicznych Robert należy do wąskiego grona ekspertów. Robert jest twórcą wielu publikacji i opracowań prawnych, dotyczących stosowania przepisów zamówień publicznych. Autor skargi konstytucyjnej w wyniku której Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie SK 12/13 przesądził , że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Uchylenie tego przepisu spowodowało , że wniesienie do sądu okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej po otwarciu ofert nie będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia ( nie więcej niż 5 000 000 zł)

Robert posługuje się językiem angielskim.