Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

WOJCIECH ŁUGOWSKI, radca prawny

Wojciech ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł radcy prawnego posiada od 2015 roku, kiedy zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski. Ukończył również kurs prawa brytyjskiego oraz amerykańskiego.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w polskich wiodących kancelariach, w tym kancelarii Stopczyk & Mikulski, kontynuował pracę w kancelarii Lawards Sulej & Wójcik – Dacheng’s Global Legal Service Network.
Obszary praktyki: zamówienia publiczne, prawo cywilne, gospodarczo – korporacyjne, inwestycyjne.
Wojciech posługuje się językiem polskim i angielskim.