Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

WOJCIECH WIĄCEK, radca prawny

Wojciech Wiącek, radca prawny, od roku 2014 pracował w Kancelarii Stopczyk & Mikulski, a następnie kontynuuje zatrudnienie w Kancelarii Mikulski & Partnerzy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad dziesięć lat głównie jako prawnik wewnętrzny spółki, która zajmowała się usługami konsultingowymi dotyczącymi inwestycji budowlanych. W zakres tych usług wchodziło planowanie (m.in. studia wykonalności), projektowanie oraz nadzór wielu inwestycji budowlanych (w tym usługi Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC), w szczególności inwestycji infrastrukturalnych (budowa metra, obiektów kolejowych, dróg i ulic), a także budynków użyteczności publicznej, w tym współpraca z wiodącymi wykonawcami robót budowlanych. Doradztwo prawne obejmowało w głównej mierze prawo zamówień publicznych, prawo cywilne oraz administracyjne.
W Kancelarii zajmuje się głównie stałą obsługą dużego podmiotu realizującego inwestycje infrastrukturalne w branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i administracyjnego oraz zagadnień związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.