Wojciech Wiącek

Radca Prawny

Warszawa

 w.wiacek@mikulski.com.pl

Wojciech Wiącek ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskał w roku 2014.

  • Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów oraz prawa procesowego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał przez około 10 lat jako prawnik wewnętrzny spółki, która zajmowała się usługami konsultingowymi dotyczącymi inwestycji budowlanych.
  • Doradza w planowaniu (m.in. studia wykonalności), projektowaniu oraz nadzorowaniu wielu inwestycji budowlanych (w tym usług Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC), w szczególności inwestycji infrastrukturalnych (budowy metra, obiektów kolejowych, dróg i ulic), a także budynków użyteczności publicznej.
  • Doradza w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i administracyjnego podmiotom realizującym inwestycje infrastrukturalne w branży kolejowej, lotniczej oraz związanej z energetyką wiatrową. Doradztwo to obejmuje również zagadnienia związane z wykorzystywaniem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.
  • Współpracuje z podmiotem oferującym na polskim rynku agregaty prądotwórcze i silniki przemysłowe, w tym morskie. Podmiot ten specjalizuje się w budowie wysokosprawnych układów kogeneracyjnych.
  • Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.