Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

About us

We provide our services based on our long-standing business experience.

Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy was created as a transformation from part of the Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski


We provide our services on the basis of many years of business experience.

Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partners was established as a result of transformation of a part of Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski.

Since 2000, we have been providing legal services to Polish and foreign entrepreneurs, with particular emphasis on the infrastructure sector.

We are a team of over a dozen experienced lawyers, perfectly prepared to provide comprehensive legal services for any type of business activity. We support our clients in adapting their business activities to the rapidly changing realities of the Polish economy.

We are distinguished by innovativeness and unconventional approach to conducted cases, thanks to which entrepreneurs serviced by us can always count on gaining an advantage over the competition.

We provide legal services in Polish and English.

Meet our team

The business experience of our lawyers will help us solve your every problem.


We are at your disposal

Podaj swoje imię i nazwisko:

Podaj swój email:

Napisz w czym możemy Ci pomóc:

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa Dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, fax. 22 427 59 79, email: kancelaria@brillaw.pl b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Joanna Brandt, mail:j.brandt@brillaw.pl, adres do korespondencji: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa. c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.