Follow Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

Let’s do your business

Why our Law Firm?

The Law Firm's commitment to its Clients is to provide services at the highest level. We employ the best and most talented employees, and our lawyers work together to deliver the most effective product to our clients, with whom we want to handle all matters as partners, not just as service providers.

Robert Mikulski

Managing Partner

“Consistency of universal values and responsible action is a strong motivation in our daily work with clients. We create an environment in which innovation and experience allow us to carry out the most demanding tasks. This comprehensive view of the client allows us to see in him or her a man standing on the threshold of the digital revolution and more than ever it requires from us openness to teaching, critical thinking, perseverance, entrepreneurship and taking responsibility for others. Human touch is our motto.”

Team

We are a team of over a dozen experienced lawyers, perfectly prepared to provide comprehensive legal services for any type of business activity.

Specialisations

We are distinguished by a wide range of specializations, thanks to which our customers can always count on us, as well as gain an advantage over the competition acting locally, nationally and globally. Regardless of whether your case concentrates only on or exceeds our specializations. There are no borders for us. With your goal in mind, we work with trusted translators, experts and law firms around the world.

Landing hands

We support the charity activities of Rotary in Poland.

Ostatnie aktualności

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


Podaj swoje imię i nazwisko:

Podaj swój email:

Napisz w czym możemy Ci pomóc:

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, fax. 22 427 59 79, email: kancelaria@brillaw.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Joanna Brandt, mail:j.brandt@brillaw.pl, adres do korespondencji: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.