Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Roberta Mikulskiego w Pulsie Biznesu  na temat  branży taksówkowej w świetle podpisanej ustawy o elektromobilności.

Link do artykułu: https://www.pb.pl/innowacje-i-tesle-zmieniaja-rynek-taksowek-906157