Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Inwestycje kapitałowe i M&A

Obsługa transakcji kapitałowych to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności. Doradzaliśmy w dziesiątkach umów sprzedaży akcji, udziałów, jak i całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Jesteśmy stałymi konsultantami inwestorów zagranicznych.

  • oceniamy ryzyka związane z transakcjami na rynku kapitałowym i rekomendujemy działania związane z planowanymi lub podjętymi inwestycjami;
  • opracowujemy strategię i wspieramy przy negocjacjach zarówno stronę kupującą, jak i sprzedającą;
    zapewniamy naszym Klientom komfort inwestowania poprzez wskazanie ryzyk i zagrożeń oraz propozycję rozwiązań mających na celu ich minimalizację;
  • dążymy do zabezpieczenia interesów Klienta oraz uchronienia go przed ewentualnymi postępowaniami spornymi.

Wspieramy Klientów w rozwoju ich przedsiębiorstw poprzez nabycie bądź połączenie z podmiotem o podobnym lub komplementarnym profilu działania, świadcząc usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji zarówno po stronie inwestora, jak i podmiotu przejmowanego.

  • przygotowujemy prawną strukturę transakcji;
  • przeprowadzamy szczegółowe badania przejmowanych podmiotów w oparciu o dokumentację zakończone sporządzaniem raportów oraz oceną ryzyka inwestycji kapitałowych (due diligence);
  • sporządzamy i negocjujemy dokumentację transakcyjną;
  • wspieramy w pozyskiwaniu finansowania na realizację transakcji;
  • sporządzamy plany przekształceń, połączeń i niezbędną dokumentację procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych.