Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Papiery Wartościowe i Rynek Publiczny

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego.

  • W złożonym procesie obrotu udziałami czy akcjami spółek kapitałowych przeprowadzamy audyt prawny i finansowy przedmiotu transakcji;
  • opracowujemy stosowne umowy, w tym zmiany zapisów umów spółek, tak aby dostosować je do wyznaczonych celów gospodarczych;
  • opracowujemy dokumentację wewnętrzną w tym protokoły zgromadzeń, uchwały listy i wykazy;
  • przygotowujemy dokumentację rejestrową oraz przeprowadzamy klienta przez procedurę rejestrową nadzorując postępowania aktualizacyjne KRS;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Giełdą Papierów Wartościowych, czy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
  • oferujemy doradztwo finansowe w zakresie acquisition finance, project finance, finansowaniu nieruchomości, finansowaniu papierami dłużnymi, a także doradztwo związane pozyskiwaniem kapitału przez Giełdę Papierów Wartościowych zarówno w ofertach publicznych pierwotnych (IPO), jak i wtórnych (SPO);
  • doradzamy także przy transakcjach fuzji i przejęć dotyczących instytucji finansowych, w tym także spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Łucja Sulej

Szef działu

 l.sulej@brillaw.pl

 

Biografia