Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Transport Drogowy

Dla naszych Klientów w zakresie transportu i logistyki nasza Kancelaria zapewnia kompleksowy serwis prawny w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i kombinowanego, spedycji i logistyki.

  • przygotowujemy i oceniamy umowne dokumentacje – umowy na przewóz towarów, umowy spedycyjne, warunki handlowe itp.;
  • doradzamy podczas realizacji przygotowań i realizacji projektów logistycznych;
  • pomagamy w rozwiązywaniu kwestii odpowiedzialności i odszkodowania;
  • wspieramy przy windykacji należności;
  • bierzemy udział w postępowaniach przetargowych mających na celu zawarcie umów;
  • opiniujemy umowy zakupu, leasingu oraz dzierżawy pojazdów, umów o usługi remontu i modernizacji pojazdów, dzierżawy obiektów infrastruktury transportowej;
  • reprezentujemy w sporach odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez przewoźników lądowych oraz w sporach pracowniczych i korporacyjnych.

 

Krzysztof Wójcik

Szef działu

 k.wojcik@brillaw.pl

 

Biografia