Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Własność Intelektualna

Kancelaria sprawuje bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych m.in. na rzecz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej i na rynku usług IT.

  • badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych;
  • prowadzimy wszelkie postępowania rejestrowe lub sporne przed urzędami patentowymi oraz procesy sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące praw własności intelektualnej;
  • doradzamy naszym Klientom w zakresie ochrony i egzekwowania praw dotyczących znaków towarowych, tajemnic handlowych i praw autorskich oraz praw pokrewnych;
  • przygotowujemy Klientów do właściwej implementacji unijnego rozporządzenia – RODO;
  • prowadzimy audyty dotyczące procesów przetwarzania danych i wdrażamy rozwiązania wymagane przez przepisy prawa.

 

Małgorzata Sikora

Szef działu

 m.sikora@brillaw.pl

 

Biografia