Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Zamówienia publiczne & PPP

Oferujemy pełen zakres usług i posiadamy ekspercką wiedzę w obszarze Prawa Zamówień Publicznych. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem nabytym zarówno w zakresie merytorycznej pomocy podmiotom, które przygotowują i prowadzą postępowania przetargowe, jak i podmiotom, które startują w przetargach.

  • przygotowujemy dokumentację przetargową dla zamawiającego, a następnie nadzorujemy przebieg procedur zamówieniowych;
  • analizujemy dokumentację udostępnioną przez zamawiającego i weryfikujemy oferty pod kątem ich zgodności z prawem i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie badania i oceny ofert przez zamawiających, w tym
    w przeprowadzeniu dialogu technicznego i negocjacji;
  • zabezpieczamy interesy wykonawcy na etapie pozyskiwania zamówienia i realizacji inwestycji;
  • skutecznie bronimy rozwiązań zaproponowanych klientom przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i sądach powszechnych.

 

Sebastian Pietrzyk

Szef działu

s.pietrzyk@brillaw.pl

 

Biografia