Specjalizacje

To za nimi stoją konkretne jednostki. Starannie dobrany zespół specjalistów pozwala na całościowe i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi stykają się na co dzień nasi klienci. Nasi prawnicy pracują w szerokim zakresie branż. Niezależnie od tego, czy Twoje sprawy koncentrują się na jednym zagadnieniu, czy krzyżują się z innymi obszarami, tworzymy najbardziej skuteczne i wydajne zespoły, aby móc sprostać Twoim oczekiwaniom, zawsze mając na uwadze Twoje cele i korzyści.

Zatrudnienie i Ubezpieczenie Społeczne

Prawnicy Kancelarii udzielają kompleksowego wsparcia w dziedzinie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników.

  • sporządzamy i opiniujemy projekty m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy umów o zakazie konkurencji;
  • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych związanych z roszczeniami pracowników, jak również powstałych na gruncie naruszenia przez pracowników zakazu konkurencji;
  • doradzamy naszym Klientom w zakresie zgodnego z prawem rozwiązywania z pracownikami umów o pracę;
  • dbamy o prawidłowe wypełnianie przez naszych klientów zobowiązań wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych i wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne powstałe przy wykładni przepisów z tym związanych;
  • opiniujemy podejmowane przez pracodawcę działania związane z zatrudnianiem polskich pracowników za granicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych;
  • braliśmy udział w wielu postępowaniach, w wyniku których zatwierdzone zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego produkty ubezpieczeniowe opracowane z naszym udziałem.