Poznaj nasz zespół

Biznesowe doświadczenie naszych prawników pozwoli nam rozwiązać każdy Twój problem.

Robert Mikulski

Radca Prawny

Partner Zarządzający

 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo finansów publicznych
 • Instytucje finansowe
 • Nieruchomości i budownictwo
 • Infrastruktura i energetyka

Małgorzata Sikora

Radca Prawny

Partner

 • Infrastruktura i energetyka
 • Nieruchomości i budownictwo
 • Transport drogowy

Krzysztof Wójcik

Radca Prawny

Partner

 • inwestycje kapitałowe

 • finansowanie przedsiębiorstw

 • strukturyzacja grup kapitałowych

 • transport drogowy


Łucja Sulej

Radca Prawny

Partner

 • Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

 • Prawo pracy

 • Prawo umów

 • Papiery wartościowe i Rynek Publiczny


Andrzej Filip

Radca Prawny

Partner

 • Prawo cywilne

 • Prawo handlowe

 • Nieruchomości i budownictwo


Hubert Czapiński

Prawnik

Partner

 • Windykacja międzynarodowa

 • Restrukturyzacja

 • Zarządzanie portfelem wierzytelności

 • Finansowanie handlu międzynarodowego

 • Ubezpieczenia należności


Wojciech Ługowski

Radca Prawny

Partner

 • rynki kapitałowe

 • instytucje finansowe

 • prawo gospodarcze i korporacyjne

 • prawo umów

 • zamówienia publiczne


Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Partner

 • Prawo zamówień publicznych
 • Infrastruktura i energetyka
 • Transport
 • Nowe technologie & IT