Krzysztof Wójcik

Partner

Radca Prawny

 k.wojcik@brillaw.pl

  • Jest radcą prawnym od 2008r.
  • W latach 2004 – 2007 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. W latach 1999 – 2004 odbywał studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.
  • Doradzał w transakcjach kapitałowych, procesach restrukturyzacji, finansowaniu przedsiębiorstw w tym finansowanie długiem.
  • Udzielał wsparcia przy projekcie Program Caracal Polska na rzecz konsorcjum spółek Airbus Helicopters i Heli Invest dotyczącym dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii.
  • Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach typu M&A i joint ventur.
  • Doradzał w przygotowaniach programów emisji obligacji.
  • Udziela wsparcia przy transakcjach nieruchomościowych.
  • Jest współautorem wielu transakcji kapitałowych, strategii sporów sądowych o strategii sporów korporacyjnych.
  • Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.