Sebastian Pietrzyk

Partner

Adwokat

 s.pietrzyk@brillaw.pl

  • Sebastian specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, projektach PPP, ocenie roszczeń, FIDIC i sporach infrastrukturalnych, wspierając zarówno wykonawców jak i zamawiających, m.in. z branży architektonicznej, energetyki, transportowej i informatycznej.
  • Doradza w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych (modernizacje linii kolejowych, drogowych, budowa lotniska oraz stadionu na EURO 2012).
  • Służy poradą prawną także w przygotowaniu strategii prowadzenia sporu i negocjacji z zamawiającymi oraz claim managment.
  • Skutecznie reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (ponad 120 rozpraw). Jest prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych zamówieniom publicznym.
  • Sebastian zajął 2 miejsce w rankingu Rising Stars 2012, organizowanym przez Gazetę Prawną i Lexis Nexis, jako wyróżniający się prawnik z innowacyjnym podejściem do Klientów i prowadzeniem najtrudniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce.