Wojciech Ługowski

Partner

Radca Prawny

 w.lugowski@mikulski.com.pl

 • Zdał egzamin radcowski z drugim wynikiem na roku.
 • Posiada dyplom z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończył kursy prawa brytyjskiego i prawa amerykańskiego.
 • Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe prawa i ekonomii rynków kapitałowych.
 • Autor publikacji w gazetach i serwisach branżowych.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w polskich wiodących kancelariach, w tym w kancelarii Lawards Sulej & Wójcik – Dacheng’s Global Legal Service Network.
 • Posługuje się językiem polskim i angielskim.

 

Wybrane projekty, przy których doradza Wojciech:

 • wprowadzanie na krajowy rynek podmiotów m.in. z Europy Zachodniej i USA;
 • pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw (np. emisje obligacji / emisja długu konwertowanego / kredyty i pożyczki);
 • obsługa całości procesów inwestycyjnych w polskie przedsiębiorstwa, w tym start-upy (od term sheet, poprzez due diligence prawne, po umowę inwestycyjną);
 • obsługa całości procesów M&A polskich przedsiębiorstw (od term sheet, poprzez due diligence prawne, po umowę inwestycyjną);
 • obsługa procesów M&A krajowych instytucji płatniczych, następnie wdrażanie usług acquirerskich;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim;
 • reprezentacja renomowanego domu maklerskiego w sporach sądowych;
 • reprezentacja wykonawców i zamawiających w przetargach, w tym przed KIO i sądami okręgowymi (m.in. w obszarze infrastruktury kolejowej i drogowej / pharma / IT – hardware, oprogramowanie, maintmance);
 • prowadzenie negocjacji w sporach korporacyjnych.