Bartosz Marciniak

Adwokat

 b.marciniak@brillaw.pl

  • Ukończył studia prawnicze (2007) oraz filologię węgierską (2005) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w licznych postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi, głównie w sprawach gospodarczych, w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, a także w postępowaniach sądowo-administracyjnych i karnych, w których występuje jako pełnomocnik lub obrońca.
  • Wiele spośród prowadzonych przez Bartosza postępowań ma wysoką wartość przedmiotu sporu lub znaczny stopień skomplikowania.
  • Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę specjalistyczną – między innymi kolejową, drogową i portową, które obejmuje w szczególności prawo cywilne, w tym prawo umów, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo autorskie, prawo administracyjne i prawo budowlane.
  • Posługuje się językiem angielskim i węgierskim.