Filip Gosztyła

Asystent Prawny

 f.gosztyla@brillaw.pl

  • Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Współpracował z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju przez prawie 2 lata.
  • Odbył praktyki w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.
  • Absolwent III Republikańskiej Akademii Liderów.
  • Specjalizuje się w prawie finansów publicznych, prawie podatkowym, prawie gospodarczym, prawie konstytucyjnym.