Kamil Bełżek

Adwokat

 k.belzek@brillaw.pl

  • Uczestniczy w sporach sądowych i sądowo-administracyjnych.
  • Jest zaangażowany w sprawy związane z szeroko rozumianym prawem cywilnym (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe) i administracyjnym (prawo budowlane, life sciences).
  • Reprezentuje podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich w sporach przed sądami powszechnymi
  • Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa IP.
  • Uczestnik Szkoły Praw Własności Intelektualnej prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im H. Grocjusza.