Karolina Bonarska-Lenarczyk

Radca Prawny

 k.lenarczyk@brillaw.pl

  • Posiada ponad 14 – letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w administracji państwowej na stanowisku kierowniczym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz we współpracy z kancelariami w Warszawie i we Wrocławiu.
  • Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Opiniuje, sporządza i przygotowuje umowy cywilnoprawne. Doradza Klientom w bieżących sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
  • Skutecznie reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym również w toku negocjacji prowadzących do polubownego zakończenia sprawy.
  • Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, sporach o zapłatę a także w sprawach dotyczących służebności przesyłu.
  • W spektrum jej zainteresowań pozostaje prawo lotnicze i prawo autorskie.
  • Doktorantka Polskiej Akademii Nauk.
  • Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa nieruchomości oraz praw autorskich.
  • Autorka bloga www.kreatywnybloglawyera.pl