Katarzyna Malawska

Radca Prawny

 k.malawska@brillaw.pl

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach: Prawo rynku kapitałowego (2012) oraz Prawo własności intelektualnej (2015).

  • Opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów;
  • Udzielanie porad prawnych w bieżących kwestiach powstałych w toku działalności operacyjnej Klienta, sporządzanie opinii prawnych;
  • Opracowywanie dokumentów korporacyjnych (m.in. projektów uchwał organów kolegialnych, umów z członkami organów, regulaminów), reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych;
  • Opracowywanie wewnętrznej dokumentacji pracowniczej, reprezentację w sporach pracowniczych;
  • Windykacja należności.