Brillaw na III Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej

29 maja 2019 | Aktualności

III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników. miał przyjemność moderować debatę o aspektach prawnych współpracy z Chinami w związku z własnością intelektualną, przepływem technologii i procedurą międzynarodową znaków towarowych.

Więcej o Kongresie tutaj: http://kongresgospodarczy.org/

III Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej I Wschodniej 2

Brillaw na III Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej

więcej