O nas

Nasze usługi świadczymy w oparciu o zdobyte długoletnie doświadczenie biznesowe.

Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy powstała z przekształcenia części Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski


Od 2000 roku świadczymy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora infrastrukturalnego.

Stanowimy zespół kilkunastu doświadczonych prawników, doskonale przygotowanych do realizowania kompleksowej obsługi prawnej każdego rodzaju działalności gospodarczej. Wspieramy naszych Klientów w dostosowywaniu działań biznesowych do szybko zmieniających się realiów polskiej gospodarki.

Wyróżnia nas innowacyjność i nieszablonowe podejście do prowadzonych spraw, dzięki czemu obsługiwani przez nas przedsiębiorcy zawsze mogą liczyć na zyskanie przewagi nad konkurencją.

Świadczymy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Poznaj nasz zespół

Biznesowe doświadczenie naszych prawników pozwoli nam rozwiązać każdy Twój problem.


Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Podaj swoje imię i nazwisko:

Podaj swój email:

Napisz w czym możemy Ci pomóc:

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem danych osobowych jest BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa Dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, fax. 22 427 59 79, email: kancelaria@brillaw.pl b) dane kontaktowe: a.mazur@brillaw.pl, adres do korespondencji: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa. c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.