Europejski Bank Wodoru | Artykuł w magazynie „Przegląd Gazowniczy” 12/2023

17 stycznia 2024 | Aktualności

Na łamach grudniowego wydania Przeglądu Gazowniczego (magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa) ukazał się kolejny artykuł Robert Mikulski poświęcony „Europejskiemu Banku Wodoru”.

„Wstępne plany dotyczące powstania Europejskiego Banku Wodoru (European Hydrogen Bank) zostały ogłoszone już podczas publikacji przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r. strategii wodorowej dla Europy neutralnej dla klimatu, mającej na celu przyspieszenie rozwoju czystego wodoru i zapewnienie jego roli jako podstawy dla neutralnego dla klimatu systemu energetycznego do 2050 roku. Strategia ta spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa i niezmiennie pokładane są w niej wielkie nadzieje na skuteczną i bezpieczną przemianę europejskiej energetyki, jak i gospodarki, w model oparty na zielonym wodorze.”

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Artykuł w PDF

Europejski Bank Wodoru | Artykuł w magazynie „Przegląd Gazowniczy” 12/2023

więcej