Forum biznesu Polska-ZAE

10 marca 2021 | Aktualności

Czy wiecie, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najbardziej nowoczesnych krajów w regionie Afryki Północnej i Zachodniej Azji (NAWA)? Innowacyjny, nastawiony na rozwój, pozbawiony barier finansowych i administracyjnych ograniczających dostęp do rynku. Warto tu inwestować!
My o tym wiemy gdyż wraz z Lead Ventures pomagamy wejść polskim przedsiębiorcom do ZEA.
Wczorajszy udział Brillaw Mikulski & Partners w Forum biznesu Polska-ZAE jedynie potwierdziło nam, że polscy przedsiębiorcy chcą i szukają możliwości by zaistnieć właśnie tam.

Did you know that the United Arab Emirates is one of the most modern countries in North Africa and West Asia? Innovative, development-oriented, free of financial barriers and limiting access to the market. It is worth investing here!
Together with Lead Ventures, we help polish entrepreneurs enter the UAE.

Yesterday’s participation of Brillaw Mikulski & Partners in the Polish-UAE Business Forum only confirmed that Polish entrepreneurs want and look for opportunities to exist there.

#LeadVentures #ZAE #KrajowaIzbaGospodarcza #przedsiębiorca

Forum biznesu Polska-ZAE

więcej