Obsługa prawna firmy – 5 filarów

27 czerwca 2022 | Aktualności

Obsługa prawna firmy – 5 filarów

BRILLAW Filary Obsługa Prawna

Filar 1 – REJESTRACJA

Pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych oraz doradztwo przy wyborze formy prowadzonej działalności, w zależności od rodzaju i specyfiki działalności. Najczęściej wybierane formy prawne to: Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka akcyjna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Filar 2 – DOKUMENTY i PROCEDURY

Po rejestracji lub najlepiej równolegle z nią, przygotowanie podstawowych wzorów dokumentów do pracy z klientami i dostawcami. Dlaczego już na tym etapie? Często już pierwsze rozmowy z potencjalnymi kontrahentami wymagają „pracy na żywym organizmie” i posługiwania się konkretami. Można pójść o krok dalej i stworzyć na tym etapie procedury, czy to z zakresu prawa pracy, czy windykacji należności i postępowania w przypadku powstawania zatorów płatniczych.

 

Filar 3 – Obsługa bieżąca – zewnętrzna

Po formalnej rejestracji, gdy posiadamy już podstawowe wzory dokumentów do prowadzenia naszej działalności, przechodzimy do rozwiązywania problemów praktycznych: konkretyzowania draftów dokumentów pod konkretne działania i zapotrzebowanie, negocjowanie ich treści z klientami i kontrahentami, opiniowanie konkretnych przedsięwzięć.

 

Filar 4 – Obsługa bieżąca – wewnętrzna

To wszystko to, co jest „wnętrzem” firmy. w zależności od formy prowadzonej działalności, taka wewnętrzna obsługa obejmuje m.in. obsługę organów statutowych – przy czym nie jest to tylko obsługa korporacyjna, ale też m.in. obsługa na gruncie prawa pracy – jak zatrudniamy, jak zwalniamy, kiedy tego nie robimy i dlaczego. Aby na zewnętrz były efekty, firma musi sprawnie działać przede wszystkim od środka.

 

Filar 5 – PLANOWANIE

To bardzo ważny punkt nie tylko w prowadzeniu firmy, ale także we współpracy z prawnikiem w obsłudze prawnej. Tak jak planujemy współpracę z naszymi kontrahentami biznesowymi, musimy zaplanować najbliższy rok/kwartał/półrocze z naszym prawnikiem. To jest moment na ocenę ryzyk gospodarczych, robienie różnego rodzaju duediligence, ocenę przyszłych lub toczących się sporów, weryfikację i monitoring wszelkiego rodzaju rejestrów i aktualności danych w nich zawartych – KRS, CRBR. To także czas na poinformowanie naszego prawnika o pomysłach na rozwój i przyszłość firmy (np. o planowanych zakupach lub sprzedaży nieruchomości, zmianach w organach, zmianach kadrowych itp.). Są to informacje ważne również z punktu widzenia Waszego prawnika – większość planowanych strategii Waszej firmy wymaga poprzedzenia ich strategią prawną na dane przedsięwzięcie.

 

Autor artykułu: radca prawny Karolina Klimek

Obsługa prawna firmy – 5 filarów

więcej