Robert Mikulski arbitrem UltimaRATIO.

14 listopada 2023 | Aktualności

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, takie jak arbitraż internetowy, stają się co raz powszechnym i popularnym instrumentem. Właśnie dla tego postanowiliśmy zaangażować się w rozwój nowego narzędzia naszych przyjaciół z Ultima RATIO., a Robert Mikulski (radca prawny i partner zarządzający BRILLAW) został arbitrem Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji na ich platformie.

Specjalizacje mec. Roberta Mikulskiego:

  • Bankowość. Finanse. Pożyczki.
  • Sukcesja. Fundacje rodzinne.
  • Spory korporacyjne. Odpowiedzialność zarządu.

Polecamy serdecznie cyfrową platformę do podpisywania i egzekwowania umów z kontrahentami UltimaRATIO! Więcej informacji na stronie naszych przyjaciół.

Arbitraż UltimaRATIO.

Robert Mikulski arbitrem UltimaRATIO.

więcej