arbitraż i arbitraż międzynarodowy

Profesjonalna reprezentacja przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą.
Ocena ryzyka wystąpienia sporu na bazie umowy i klauzul arbitrażowych, a także zebranego materiału w sprawie.
Przy opracowaniu alternatywnych strategii ocena ryzyka wystąpienia sporu, oraz prawdopodobny sposób jego prowadzenia.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

arbitraż i arbitraż międzynarodowy

więcej