bankowość i finanse

Doradztwo w zakresie transakcji finansowania, w szczególności na etapie uzgadniania wstępnych warunków finansowania, przygotowania i negocjowania umów kredytu oraz umów zabezpieczeń i innych dokumentów towarzyszących.
Opinie prawne w przedmiocie spełnienia warunków udzielenia i wypłaty kredytu.
Doradztwo w zakresie negocjowania oraz zawierania porozumień w przedmiocie zmiany warunków finansowania oraz zabezpieczeń.
Obsługa procesów finansowych w zakresie kredytów, emisji obligacji czy pożyczek.
Doradztwo przy projektach finansowania przedsiębiorstw, procesów związanych z nabyciem udziałów lub akcji, w tym finansowania mezzanine, czy wykupów lewarowanych.
Doradztwo przy procesach restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.
Reprezentacja wierzycieli, lub dłużników.
Usługi prawne przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności czy pakietów wierzytelności i powiązanych z nimi zabezpieczeń.

Osoba kontaktowa

bankowość i finanse

więcej