compliance / AML / whistleblowing

Wsparcie implementacji procedur Complience i AML w organizacjach.
Przygotowywanie procedur i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
Prowadzenie szkoleń w przedmiotowym zakresie.

Osoba kontaktowa

compliance / AML / whistleblowing

więcej