fuzje i przejęcia

Transakcje na rynku akcji i udziałów.
Doradztwo w procesie nabywanie i zbywania przedsiębiorstw.
Strukturyzacja bezpieczeństwa transakcyjnego.
Projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń prawnych.
Audyt prawny celów inwestycyjnych.

Osoba kontaktowa

fuzje i przejęcia

więcej