inwestycje kapitałowe

Doradztwo po stronie inwestora w procesach inwestycji w spółki lub wspólne przedsięwzięcia.
Strukturyzacja umów inwestycyjnych i umów między wspólnikami.
Zabezpieczanie interesów stron inwestycji.
Inwestycje na etapie startup.

Osoba kontaktowa

inwestycje kapitałowe

więcej