mediacje

Wsparcie klientów w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.
Przygotowanie warunków ugody i wsparcie w procesie negocjacyjnym.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

mediacje

więcej