naruszenia praw autorskich

Obsługa prawna w zakresie zabezpieczenia praw autorskich dla:

  • przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny,
  • podmiotów działających w dziedzinie kultury.

Opinie z zakresu prawa autorskiego (w tym także dotyczące wykorzystywania utworów w Internecie).
Doradztwo w kwestii unikania ryzyka naruszenia praw autorskich.
Strategie zarządzania prawami autorskimi i ochrony wizerunku:
Przygotowywanie i opiniowanie umowy licencyjne, sublicencyjne i umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych.
Reprezentacja w procesach cywilnych o zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz o odszkodowanie z tego tytułu.

Osoba kontaktowa

naruszenia praw autorskich

więcej