nieuczciwa konkurencja

Doradztwo w zakresie działań prewencyjnych chroniących przed „wyciekiem” informacji.
Klauzule poufności do umów, doradztwo przy oznaczaniu nośników odpowiednimi ostrzeżeniami. Analiza dot. ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, lub wycieku informacji.
Doradztwo przy wyborze właściwej ochrony prawnej.
Pomoc w przypadkach wykradania pracowników i przejmowania klientów.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

nieuczciwa konkurencja

więcej