prawo konkurencji

PRAWO KONKURENCJI
Doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.
Reprezentacja w postępowaniach przed UOKIK, w tym również w postępowaniach koncentracyjnych podmiotów.
Audyty zgodności z przepisami prawa konkurencji, w tym wsparcie w prewencji przed działaniami prowadzącymi do ograniczeń konkurencji.
Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym nieuczciwej konkurencji.
Wsparcie w konstruowaniu umów w relacji z konsumentami, w szczególności w zakresie ewentualnych klauzul abuzywnych.
Reprezentacja przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.
Doradztwo w zakresie działań prewencyjnych chroniących przed „wyciekiem” informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych.
Prewencja oraz pomoc w przypadkach wykradania pracowników oraz przejmowania klientów.
Doradztwo w zakresie działań prewencyjnych chroniących przed „wyciekiem” informacji.
Klauzule poufności do umów, doradztwo przy oznaczaniu nośników odpowiednimi ostrzeżeniami. Analiza dot. ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, lub wycieku informacji.
Doradztwo przy wyborze właściwej ochrony prawnej.
Pomoc w przypadkach wykradania pracowników i przejmowania klientów.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

prawo konkurencji

więcej