odpowiedzialność zarządu

Sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów.
Wspomaganie członków zarządu w postępowaniach prowadzonych przez organy państwowe z tytułu należności podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Doradztwo w kwestiach prawnych związanych z niewypłacalnością podmiotów gospodarczych.

Osoba kontaktowa

odpowiedzialność zarządu

więcej