partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Wsparcie dla jednej bądź drugiej strony procesu PPP – partnera publicznego lub/i partnera prywatnego – w optymalnym przygotowaniu projektu, w tym przy podziale zadań i ryzyka.
Doradztwo przy przyjęciu optymalnego modelu finansowania projektów PPP z uwzględnieniem uzasadnionych oczekiwań podmiotów prywatnych i finansujących.
Doradztwo w zakresie przyjęcia określonego modelu współpracy, oraz sposobu przeprowadzania transakcji, w tym przygotowanie towarzyszącej dokumentacji.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

więcej