postępowania spadkowe

Wszechstronna pomoc prawna w zakresie postępowania spadkowego w Polsce i zagranicą.
Sporządzanie wniosków do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym.
Pomoc w uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Doradztwo w sprawach dot. podatku od spadków.
Przeprowadzanie pozasądowego działu spadku pomiędzy spadkobiercami.
Sporządzanie pozwów i innych pismem procesowych oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

postępowania spadkowe

więcej