postępowania sporne

Jedynie pełnomocnik, rozumiejący techniczne podłoże sporu, może należycie reprezentować interesy Klienta.
Reprezentacja Klienta we wszelkich sporach sądowych dotyczących m.in.:

  • spraw rozliczeniowych,
  • prywatności i cyberbezpieczeństwa,
  • spraw pracowniczych i zatrudnienia,
  • handlu międzynarodowego,
  • opieki zdrowotnej,
  • ubezpieczeń,
  • ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

postępowania sporne

więcej