praktyki monopolistyczne

Analizy i oceny przedsięwzięć pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Opracowywanie wewnętrznych procedur firmowych, w celu zapewnienia działalności zgodnej z prawem konkurencji i wymogami w zakresie ochrony konsumentów.
Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową.
Porady prawne w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Konsultacje prawne w zakresie wspólnotowego prawa konkurencji, w tym zagadnień dotyczących umów i działań naruszających konkurencję.
Weryfikacja i przygotowywanie porozumień handlowych pod kątem ich zgodności z prawem.
Negocjacje oraz postępowania sądowych, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji,
Reprezentacja Klientów w postępowaniu antymonopolowym.
Opiniowanie działań reklamowych i promocyjnych pod kątem wyeliminowania zarzutów w zakresie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

praktyki monopolistyczne

więcej