prawo budowlane i infrastruktura

Doradztwo przy projektach inwestycyjnych.
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia projektów inwestycyjnych w tym specyfikacji umów, gwarancji i pozwoleń.
Umowy z wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami i podmiotami nadzorującymi, bądź finansującymi proces budowlany.
Wsparcie prawne polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych i kolejowych) o charakterze lokalnym i międzynarodowym.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

prawo budowlane i infrastruktura

więcej