przemysł i produkcja

Specjalistyczna pomoc prawna dla przemysłu, z uwzględnieniem obowiązujących w danej gałęzi przemysłu regulacji sektorowych.
Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
Rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych.
Przygotowanie wniosków oraz wymaganej dokumentacji dotyczącej ochrony praw własności przemysłowej, wynalazków oraz praw autorskich.
Reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji specjalnej.
Opiniowanie prawne umów, audyt merytoryczny, wywiad handlowy kontrahentów, a także prowadzenie negocjacji z kontrahentami.

Osoba kontaktowa

przemysł i produkcja

więcej