przestępstwa gospodarcze

Reprezentowanie oskarżonych w procesach karnych gospodarczych.

Reprezentowane pokrzywdzonych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych, czyli m.in.:

  • oszustw bankowych,
  • oszustw komputerowych i cyberprzestępczości,
  • oszustw w obszarze opieki zdrowotnej,
  • oszustw dotyczących papierów wartościowych,
  • oszustw podatkowych.
  • insider trading,
  • korupcji w sektorze publicznym,
  • tworzenia i wdrażania rozwiązań służących monitoringowi zmian w wielu jurysdykcjach jednocześnie,
  • odzyskiwania mienia.
Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

przestępstwa gospodarcze

więcej