regulacje

Regulaminy i ogólne warunki umów.
Regulaminy dot. systemów płatniczych.
Regulaminy dot. ochrony danych osobowych.
Regulaminy dot. cyberbezpieczeństwo.
Complience i AML.
Corporate governance.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

regulacje

więcej