restrukturyzacja i upadłość

Doradztwo przy wyborze optymalnej formuły restrukturyzacyjnej przedsiębiorstw.
Strukturyzacja i reprezentacja w procesie przygotowania upadłości (pre pack).
Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
Dostosowywanie narzędzi upadłościowych i restrukturyzacyjnych do celów biznesowych.
Ochrona organów spółek w sprawach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.

Osoba kontaktowa

restrukturyzacja i upadłość

więcej