spory dotyczące własności intelektualnej

Ochrona logo, wzorów, nazw produktów, domen internetowych, wynalazków i specjalistycznej wiedzy technicznej.
Ochrona praw własności intelektualnej osób prywatnych.
Prowadzenie negocjacji przy zawieraniu umów licencyjnych.
Reprezentacja w sądzie w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

spory dotyczące własności intelektualnej

więcej