spory korporacyjne

Spory pomiędzy wspólnikami lub organami spółek.
Przygotowanie kompleksowych strategii i scenariuszy sporów korporacyjnych.
Dobór narzędzi procesowych i pozaprocesowych.
Reprezentowanie klientów na posiedzeniach zgromadzeń wspólników i w innych relacjach z pozostałymi wspólnikami.
Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w tym arbitrażowych.
Skutecznie doprowadzanie do ugodowego zakończenia sporów.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

spory korporacyjne

więcej